Dobrodošli na telecom.eu.org!

Naš cilj je izboriti se za poštenije naplaćivanje interneta od telekomunikacijskih operatora u EU državama članicama: recimo flat-rate tarife - jednoliko plaćanje na mjesec za telefonske razgovore i pristup internetu sa telefonskim modemom ili boljom tehnologijom - rađe nego tarife po minuti koje se naplaćuju i danas.

Za sada stranice su postavljene tako da različite grupe korisnika, u nekoliko zemalja se može skupiti i razgovarati o raznim pitanjima putem diskusijskog foruma. Međutim, više sadržaja za vas biti će napravljeno kako budemo išli dalje.

Svrha skupljanja akcijskih grupa zajedno je ta što namjeravamo imati sveeuropski dan akcije u neko doba u 1999.


 

telecom.eu.org

udruga hrvatskih korisnika Interneta

demokracija.com